Zapytania ofertowe

24 Czerwca 2019

W związku z realizacją projektu pn. „ Nowoczesne budownictwo modułowe sposobem ekspansji firmy Double na rynkach zagranicznych ”w ramach Poddziałania 3.3.3 wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do złożenia oferty na zadanie:

Obsługa Zamawiającego w zakresie zadań polegających na:

– udział w targach w charakterze wystawcy

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym. Ofertę należy złożyć w terminie do 05.07.2019 w sposób opisany w zapytaniu ofertowym na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.

Materiały do pobrania:

– zapytanie ofertowe.pdf

– wzór oferty i załączników (do wypełnienia).pdf

– zapytanie ofertowe.docx

– wzór oferty i załączników (do wypełnienia).docx

22 listopada 2018

W związku z realizacją projektu pn. „ Nowoczesne budownictwo modułowe sposobem ekspansji firmy Double na rynkach zagranicznych ”w ramach Poddziałania 3.3.3 wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do złożenia oferty na dostawę materiałów promocyjnych (folder reklamowy , ulotki reklamowe , panel reklamowy Marki Polskiej Gospodarki.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym. Ofertę należy złożyć w terminie do 30.11.2018 w sposób opisany w zapytaniu ofertowym na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.

 Materiały do pobrania:

zapytanie ofertowe

wzór oferty i załączników (do wypełnienia)

 

22 listopada 2018

W związku z realizacją projektu pn. „ Nowoczesne budownictwo modułowe sposobem ekspansji firmy Double na rynkach zagranicznych ”w ramach Poddziałania 3.3.3 wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do złożenia oferty na zadanie:
Wykonanie profesjonalnej strony internetowej w dwujęzycznej wersji : polskiej i angielskiej
Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym. Ofertę należy złożyć w terminie do 30.11.2018 w sposób opisany w zapytaniu ofertowym na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.
Materiały do pobrania:

22 listopada 2018

W związku z realizacją projektu pn. „ Nowoczesne budownictwo modułowe sposobem ekspansji firmy Double na rynkach zagranicznych ”w ramach Poddziałania 3.3.3 wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do złożenia oferty na zadanie:
Obsługa Zamawiającego w zakresie zadań polegających na:
– udział w targach w charakterze wystawcy
– indywidualna wyjazdowa misja gospodarcza
Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym. Ofertę należy złożyć w terminie do 30.11.2018 w sposób opisany w zapytaniu ofertowym na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.
Materiały do pobrania:

22 listopada 2018

W związku z realizacją projektu pn. „ Nowoczesne budownictwo modułowe sposobem ekspansji firmy Double na rynkach zagranicznych ”w ramach Poddziałania 3.3.3 wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do złożenia oferty na zadanie:
Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania do wejścia na rynek Norwegii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym. Ofertę należy złożyć w terminie do 30.11.2018 w sposób opisany w zapytaniu ofertowym na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.
Materiały do pobrania:

 

3 marca 2017

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie proinnowacyjnych usług doradczych dla projektu polegającego na pomocy w opracowaniu i wdrożeniu technologii modułowego budownictwa.

W związku z prowadzonym postępowaniem  (01/2017/2.3.1 Double PO IR)  mającym na celu wyłonienie wykonawcy dla projektu polegającego na świadczeniu proinnowacyjnych usług doradczych dla projektu polegającego na  wdrożeniu technologii modułowego budownictwa autonomicznego w załączeniu przedstawiamy informację o wyborze

Prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją.

Formularz oferty do pobrania (.doc).