O firmie

Double-K Consulting rozpoczęła działalność jako firma wspierająca realizację przedsięwzięć związanych z energetyką wiatrową we wczesnych fazach inwestycji, specjalizując się w poszukiwaniu, ocenie lokalizacji oraz realizacji projektów typu green field.

Obecnie Double-K Consulting, wspiera realizacje projektów o łącznej mocy docelowej przekraczającej 5000 MW. Specjalizując się w działaniach mających na celu weryfikację lokalizacji pod względem potencjału wiatru. Oferujemy pełny zakres usług oraz produktów związanych z realizacja pomiarów wietrzności. W tym w szczególności sprzedaż masztów pomiarowych o wysokości do 130m. W swojej ofercie posiadamy również innego rodzaju konstrukcje stalowe.

Od 2015 roku Double-K Consulting podjęło prace związane z wdrożeniem nowych produktów. Poszerzyło obszar swojej działalności oferując wykonawstwo w zakresie domów modułowych ze stali i szkła.

Oferta

Maszty pomiarowe i konstrukcje stalowe:
Oferujemy sprzedaż szeregu konstrukcji stalowych w tym maszty pomiarowe o wysokości od 60 do 130 m oraz inne produkty oparte o aluminiowe konstrukcje kratownicowe tym wieże do monitoringu.
Modułowe domy mieszkalne:
Oferujemy sprzedaż modułowych domów mieszkalnych wykonanych w technologii szkieletowej z wykorzystanie stali. Oferta zawiera w chwili obecnej trzy projekty domów w różnych wersjach wykończenia. Zamówienia realizowane są indywidualnie. W zależności od oczekiwań klienta dobierane są materiały wykończeniowe oraz materiały aranżacji wnętrz.
Double K-Consulting Sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt pt. Proinnowacyjna usługa drogą do wdrożenia innowacji w firmie Double K-Consulting Sp. z o.o., który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Projekt: „Proinnowacyjna usługa drogą do wdrożenia innowacji w firmie Double-K Consulting Sp. z o.o.”

Cele projektu:

W wyniku realizacji projektu poprzez skorzystanie z proinnowacyjnej usługi Wnioskodawca wprowadzi na rynek udoskonalony produkt w oparciu o posiadaną technologię. Wnioskodawca dysponuje technologią budowy budynków mieszkalnych. Firma planuje wdrożenie posiadanej technologii w dodatkowym wariancie wysokiego stopnia niezależności i oszczędności energetycznej:
  • dom energooszczędny
  • dom pasywny
  • dom autonomiczny.
Dzięki usłudze doradczej możliwe będzie opracowanie projektu technicznego dla 3 wariantów w krótkim czasie i bez ponoszenia zbędnych kosztów. Ponadto z uwagi na wysoką innowacyjność tego typu budynków w Polsce bardzo ważna jest usługa proinnowacyjna w zakresie opracowania planu finansowego i strategii marketingowej tak aby wdrożenie produktu nie okazało się nie trafioną inwestycją.

Planowane efekty:

  1. Dzięki wdrożonej innowacji firma osiągnie wysoką konkurencyjność poprzez cechy oferowanego produktu, tj.:- modułowość rozwiązania wykorzystującą stal jako element konstrukcyjnych i segmenty stalowo-szlano-aluminiowe jako wypełnienie : podstawową przewagą konkurencyjną produktów w tym zakresie jest to że posiadane rozwiązania projektowe zakładają, że moduły segmenty domów będą składały się ze stosunkowo niedużych części. Rozwiązania wnioskodawcy opierają się na założeniu że cały dom składa się z modułów natomiast poszczególne moduły są tak zaprojektowane aby były w miarę możliwości jak najmniejsze.
  2. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w powyższym zakresie, która polegać będzie na dostarczaniu klientowi kompletnych zintegrowanych rozwiązań w zakresie energooszczędności (oferowane będą 3 poziomy : budynek energooszczędny , pasywny i autonomiczny) zasilania budynku,
  3. Atrakcyjność ceny wyrobu finalnego dla odbiorcy końcowego w stosunku do wyrobów konkurencji ze względu na:- powtarzalność i modułowość konstrukcji- oszczędność na etapie montażu obiektu-brak konieczności budowy trwałych fundamentów.
  4. zwiększenie rynków zbytu i poszerzeniu oferty firmy, a co za tym idzie jej rozwój.

Wartość projektu:

399 200,00 netto

Wkład Funduszy Europejskich:

70%

Kontakt

Biuro Sprzedaży:
Double-K Consulting Sp. z o.o.
ul. Wilanowska 14/50
00-422 Warszawa

biuro@double-k.pl
tel: +48 603 226 966
fax: +48 22 628 05 71
Dane rejestrowe:
Double-K Consulting Sp. z o.o.
Łazy 6
38-480 Rymanów